Logo
                          Morren Galleries on FacebookPrivate area on website
One moment please, the page is loading....
Kunst vormt voor veel bedrijven een communicatie-instrument binnen het communicatiespectrum
Naast de verkoop van kunst biedt Morren Galleries nu de mogelijkheid om gebruik te maken van onze ervaring in de vorm van een art consult bij het aankopen van kunst. Kunst kan een belangrijke bijdrage leveren bij het bereiken van de doelstellingen van uw bedrijf of het communiceren van uw visie.

Hoe kan kunst concreet hierbij helpen? Enkele mogelijkheden zijn:

• Productiviteit en welzijn van uw werknemers verhogen
• Aantrekken van gekwalificeerd personeel
• Appelleren aan bepaalde klantenkringen en/of externe belangengroepen
• Ontwikkeling van een duidelijke ‘huisstijl’
• Relatiegeschenken in de vorm van een catalogus
• Een belangrijke bijdrage aan het ‘corporate image’
• Het vertrouwen in de onderneming overbrengen aan anderen

Bij het aanschaffen van kunst zijn er meerdere factoren die in overweging moeten worden genomen. U kunt zich afvragen wat voor kunst bij uw bedrijf past en wat voor boodschap u met kunst wilt communiceren. Morren Galleries kan uw bedrijf hierbij adviseren.

Morren Galleries Art Consultancy biedt u de volgende pakketten:

1. Complete Consultancy Pakket.
Wilt u kunst aanschaffen voor uw bedrijf maar nog nooit eerder kunst gekocht? Dan kan Morren Galleries Art Consultancy u stap voor stap begeleiden bij de aanschaf van één of enkele kunstwerken als begin van een collectie. Hierbij biedt Morren Galleries u de mogelijkheid om uw collectievorming volledig te begeleiden, van advies tot het inrichten van uw collectie.

2. Collection Consultancy Pakket
Is er reeds een begin gemaakt met het aankopen van kunst maar wilt u de collectie uitbreiden met werk van bijvoorbeeld een andere kunstenaar? Wij helpen u uw collectie in kaart te brengen en op een passende wijze uit te breiden.

3. Corporate Consultancy Pakket
Bezit uw bedrijf al een prachtige kunstcollectie maar wilt u meer weten over het volledig benutten van de mogelijkheden van uw collectie op het gebied van bijvoorbeeld Public Relations? Morren Galleries Art Consultancy kan samen met u een plan opstellen om nog meer uit uw collectie te halen.

4. Catalogue Consultancy Pakket
U kunt er ook voor kiezen om uw collectie volledig door ons in kaart te laten brengen en te catalogiseren. Wij verzorgen dan een prachtige catalogus met uw collectie met beschrijving van al uw werken. Een dergelijke catalogus vormt een ideaal relatiegeschenk.

5. Conservation Consultancy Pakket
Ten slotte kunnen wij u bij het beheren, restaureren en conserveren van uw kunst collectie van vakkundig advies voorzien, zowel bij artistieke als technische vragen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerker art consultancy:

Marnix Determan
Morren Galleries
Burg. Reigerstraat 2A
3581 KR utrecht
Tel: 030-2381867
www.morrengalleries.nl